Workshop

Healing

Healing är en intensiv helgkurs där du kommer att lära dig grunderna i healingmeditation. Du kommer att lära dig att tolka bilder, sinnesupplevelser, tankar och känslor och hur du ska handskas med dem. Kursen tar upp beröringens innebörd och hur vi kan påverkas av det. Efter kursen kommer du att kunna arbeta med healing med större förståelse och tillit.

 

Mediumskap

Ett medium kan få sin information på många sätt, både i "klartext", sedd eller hörd, som känsloupplevelse, i symbolform och med hjälp av en förmedlande guide. Varje medium arbetar på sitt speciella sätt utifrån den egna personligheten och sina potentialer. Men ett professionellt spiritualistiskt medium ska alltså, oberoende av vilket eller vilka sätt informationen fås på, kunna verifiera den som vill förmedla något, helst genom namn eller andra, för klienten tydliga, uppenbara kännetecken.

 

Intuition

Det finns en mening bakom det du känner. Dina sinnen arbetar med att reda ut vad det handlar om, men ofta utan att berätta för dig vad det innebär eller ge dig en förklaring. Den kan beskrivas som en känsla av att veta utan att veta - den stilla rösten inuti, den oförklarliga impulsen. Intuitionen anses komma spontant och omedelbart: när man står inför ett problem så är det intuitiva svaret det som först dyker upp i medvetandet.

 

Meditation

Syftet med meditation är att du ska komma närmare dig själv och din inre röst, och att du ska bli mer närvarande i livet. Detta gör du genom att försöka stilla din tanke- och känsloverksamhet. Att bara kunna sitta i stillhet och tystnad utan några tankar. Meditation har alltid varit ett naturligt inslag inom olika österländska kulturer. I vårt stressade västerländska samhälle håller intresset på att öka. Vi börjar inse att vi behöver stanna upp ibland för att både vårt inre, vår själ och världen ska hinna med. Då är meditation en bra metod.

 

Psykometri

Psykometri kallas den teknik som man använder för att läsa av energier i olika föremål, som berättar om föremålets historia men ofta också om föremålets ägare. Klassiska föremål att läsa av är smycken såsom klockor, halsband, broscher och ringar, då det är väldigt personliga föremål som ofta varit personen väldigt nära under en längre period av tid. Informationen får man ofta i form av exempelvis bilder, ord och känslor.

Att försöka läsa av föremål är ett väldigt bra sätt för att träna upp sin förmåga att känna in saker, och framför allt att lära sig att kunna se skillnad på sina egna känslor och tankar och den energi som till exempel föremål förmedlar. Detta är sedan till en stor hjälp om man till exempel vill försöka få kontakt med andevärlden, och därför är psykometri också ofta ett första steg i mediala utbildningar och kurser.

Kontakt

Email: roy@mediumroykvist.com

Mobil: +46 706-32 34 32

Copyright @ All Rights Reserved